Флешмоб

Валентиновка и мир

Прага, 2018 г.

Дрезден, 2018 г.


Смоленск, 2018 г.